* De rijles moet minimaal 24 uur van tevoren worden afgemeld bij de rijschool, tel: 040-2835544
anders wordt de lesprijs in rekening gebracht.


* Het gekozen pakket blijft 1 jaar geldig. Mocht na een flinke pauze het pakket hervat worden dan
kunnen er extra kosten aan verbonden zijn mocht in tussen tijd de prijzen gestegen zijn.


* Restitutie van het pakket bij voortijdig beƫindigen van de rijopleiding is niet mogelijk.


* Het praktijkexamen of tussen tijdse toets worden pas na het behalen van de theorie aangevraagd,
de kandidaat is zelf verantwoordelijk dat het theoriecertificaat geldig is tot minimaal 1 dag na het
examen of toets.


* Mocht het CBR het geplande examen of toets uitstellen dan zijn de tussen in liggende rijlessen voor
rekening van de kandidaat.


* De verschuldigde lesgelden, examengelden of tussen tijdse toets gelden dienen voor het examen
voldaan te worden.


* Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed
kunnen zijn op de bevoegdheid/ geschiktheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen
met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Als de leerling nalaat dit te doen
en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, is de rijschool niet
aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.


* Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen. Als de leerling nalaat dit te vermelden, is de rijschool niet aansprakelijk voor daaruit
voortvloeiende schade;


* Direct voorafgaand en tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van verdovende middelen, alcohol,
drugs en/of medicijnen. Als de rijinstructeur of de rijschool voor of tijdens de rijles het vermoeden
heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de rijinstructeur of de rijschool bevoegd de rijles onmiddellijk
af te zeggen of te beƫindigen. De volledige lesprijs blijft in dat geval verschuldigd.